Agility Dobrý pes je kynologický klub, ktorý do roku 2014 niesol v agility kruhoch veľmi známy názov „Agility Pedigree Bratislava“. Agility Dobrý pes je jedným z najfunkčnejších klubov agility na Slovensku a zároveň klub s najväčšími skúsenosťami a najväčšou členskou základňou, nakoľko ho vedie práve posledný stále aktívny člen zo zakladajúcich členov klubu agility na Slovensku, ktorý vznikol v roku 1992. Je ním Iveta Lukáčová, dlhoročná predsedníčka Slovenského klubu agility, medzinárodný rozhodca agility a dlhoročný hlavný tréner slovenskej reprezentácie v jednej osobe. Klub vznikol v roku 2002, keď sa zopár členov existujúceho klubu agility v Bratislave rozhodlo ísť svojou cestou agility. Super partia, ktorá v klube vznikla, dokázala v priebehu jedného roka vybudovať pekné a plne funkčné cvičisko agility. V prvom roku vývoja klubu sme sa venovali hlavne stavbe cvičiska, ale popri tom sme nezabúdali ani na tréning, ktorý je veľmi dôležitý, ak chceme dosiahnuť väčšie úspechy. Teraz sa už môžeme plne venovať príprave psovodov a psov na preteky agility. O tom, že naozaj pretekáme aktívne svedčí to, že sa takmer každý víkend zúčastňujeme rôznych pretekov.

Samozrejme preteky aj organizujeme a to každoročne na Kamennom mlyne pri Bratislave. Sme klub, ktorý robí agility veľmi vážne, ale zároveň aj s citom, humorom a hlavne hrou. To je náš ciel, ktorý si budeme držať aj naďalej. Veľké poďakovanie patrí našim stálym partnerom, ktorý nás podporujú materiálne, ale aj finančne a na základe toho sa môže klub naďalej rozvíjať.

ĎAKUJEME

Ďakujeme našim partnerom.