Základný výcvik psov mám prakticky popísaný vo výcviku psov všeobecne a výsledkom je, aby sa psík naučil síce základné, ale veľmi dôležité povely a hlavne im vedel porozumieť. S tým súvisí aj výuka majiteľov psíka, aby vedeli dané povely správne a včas psíkovi dať, tak aby bola súhra medzi psíkom a majiteľom čo najlepšia v každej situácii.

Výsledkom zakladaného výcviku je poslušný psík a spokojný majiteľ 🙂