Výcviková hodina          20,- € (cena platná od 1.1.2022)

Individuálna výcviková hodina trvá 50 minút a cena je rovnaká pre všetky druhy výcviku.