Výcviková hodina          15,- €

Individuálna výcviková hodina trvá 50 minút a cena je rovnaká pre všetky druhy výcviku.