Pravidlá výcviku, posudzovania a súťaží v Nosework Dobrý pes

Fotky z tréningu

A ešte nejaké videá